måndag 28 oktober 2013

Och här kommer alla projekten, färggrant uppräknade!


I dag har jag varit på slutseminarium ”Lärande samverkan” … projektet som har haft
6 575 890 kronor från Europeiska socialfonden till kompetensutveckling för personal inom Barn- och utbildningsnämnden och Kostenheten.

Har tidigare bloggat omprojektet … som pågått under tiden 2011-10-01 – 2013-10                  

Syftet var:
- att utveckla samarbete, samverkan och lärande mellan olika skolformer, enheter och   personalkategorier
- att ordna kompetensutveckling över stadier och skolformsgränser samt för att öka personalens möjligheter och ansällningsbarhet på en rörlig arbetsmarknad
- att säkra kommunens tillgång på kompetent personal på sikt
- att fortsätta jämställdhetsintegrera verksamheterna och hitta nya arbetsformer för kreativt lärande

Alla anställda skall ha ett väl integrerat förhållningssätt till hur diskriminering motverkas och likabehandling främjas, både i verksamheten och på personalnivå.

Det kommer att skrivas en slutrapport, det antar jag i alla fall … det ska bli intressant att läsa, för vi politiker har inte riktigt varit med på tåget. Jo, projektledaren har varit på en nämnd och informerat och själv har jag varit på en tidigare dragning.

Själv har jag dessutom lästs vad som funnits publikt på hemsidan och hört om flera utbildningar från personal som varit med.
Men, i dag, var första gången som hela nämnden var bjuden.

Inga kommentarer: