tisdag 1 oktober 2013

Gnesta kommun är nr:90, som antagit CEMR i SverigeKommunfullmäktige inleddes i går av Brigitta Andersson, forskare och doktorand i kulturgeografi. Inbjuden för att prata jämställdhetsarbete med anledning av att den europeiska jämställdhetsdeklarationen CEMR undertecknades.

CEMR - deklarationens sex principer
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle
4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens/regionens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.
Källa: SKL

Jag är en av fem ledamöter som ska jobba vidare med att ta fram handlingsplanerna. HÄR i SN …

Vi blev också inbjudna till Världens Barns-galan på Elektron den 9 oktober, kom ni också!

Sen händer det små under ibland … Majoriteten hade tänkt om sen kommunstyrelsemötet när det gällde ”Utöka antal timmar till föräldralediga”.
På KS yrkade vi bifall till medborgarförslaget, men MP hade väldigt mycket att säga emot förslaget … … väldigt konstiga argument!
Men nu var det annat ljud i skällan … nu ska vi ta med medborgarförslaget i Barn- och utbildningsnämndens budget! Återkommer …!

Under nästa ärende ”Översyn av fritidsgården ”Chill”, organisation och verksamhet” diskuterades fram och tillbaka. Egentligen en ganska konstig diskussion … det var ett ärende som i våras var uppe på BoU. Man hade möten, ett par gånger vill jag minnas, med personalen på Chill, skrev ihop ett dokument … och sen skulle man göra en utredning …! Ja, så står det i dokumentet …

Är det månne som jag skrev, när jag satt och lyssnade till diskussionen … ”att det nog bor troll i väggarna på Chill?”

Sist på mötet befriades nästan två handfull ledamöter från sina uppdrag och vi tillsatte några, medan Länsstyrelsen till nästa sammanträde meddelar vilka nya som valts in i kommunfullmäktige.
I går kändes det som rena strömhoppet, visst borde Ni vara mer rädda om varandra …?

Här, ytterligare en hälsning från Gårdsälgen!

Inga kommentarer: