onsdag 9 oktober 2013

Och vad är det som händer nu med Liljedalshemmet?

Det är vi många som undrar och tyvärr finns det flera svar på de flesta frågorna.
 
Tänker den nuvarande majoriteten SVMP hyra hela Liljedalshemmet? 
... och därmed köra över pensionärsorganisationerna, där alla vill ha en nybyggt Boende?
Tänker de hyra det nu ombyggda köket? 
... eller ska maten i framtiden lagas nära i mindre kök? Det är nu detta ska diskuteras!
Har vi två år kvar på vårt nuvarande kontrakt, som sas på seniordagen, eller ska detta kontrakt omförhandlas?


På senaste Socialnämndsmötet, ett extrainsatt möte för att godkänna Socialnämndens Delårsrapport, kom majoriteten med ett uppdragsärende angående Liljedalshemmet. De vill ha ett förhandlingsuppdrag … vilket inte gick igenom eftersom inte ärendet utsänts efter ordning.

ALLIANSEN vill bygga nytt!

CENTERPARTIET lämnade in en motion i februari 2012, den är ännu inte besvarad! Där föreslår vi att det tas fram ett nybyggnadsalternativ. 
Efter alla turer … kommer vi i Centerpartiet nu göra allt för att få ett Nybyggt boende för kommunens äldre!
Bygg ytterligare ett ”Ekhagen”! … är vår uppmaning!

******

Motion inlämnad 15 februari 2012

Motion
Ta fram ett kostnadsförslag på ett nybggnadsalternativ av Särskilt boende innan beslut tas om Liljedalshemmet

Liljedalshemmet har funnits på agendan åtskilliga gånger under åren, majoriteter har skiftat, det har tagits beslut och det har ombeslutats utan att kommunen kommit fram till ett definitivt ställningstagande. Landstinget som äger Liljedalshemmet har för flera år sedan tagit beslut om att sälja fastigheten. I Gnesta har vi vägt fördelar mot nackdelar när det gäller att köpa eller fortsätta att hyra.

 Ett inriktningsbeslut är nu taget i Socialnämnden som innebär att kommunen  hyr lokalerna, dels till särskilt boende och dels till kontorslokaler. Förvaltningen har i uppdrag att ta fram underlag för beslut i kommunstyrelsen.

 Socialnämnden beslöt i november:

”Uppdra åt förvaltningen att i samarbete med Gnesta Förvaltnings AB skyndsamt åtgärda behov av temporära lokaler för hälso- och sjukvård, hemtjänst samt stödverksamhetens administration.”

·        Centerpartiet föreslår att det vid ställningstagandet på kommunstyrelsen även finns med ett nybyggnadsalternativ.

·        Liljedalshemmet föreslås användas som kontorslokaler eller allra helst byggas om till ungdomsbostäder.

 Dessa tankar har funnits hos oss i Centerpartiet ända sen Ekhagen blev färdigt. Det blev så bra, både för de boende och för personalen. Marklägenheter är, enligt vårt synsätt, ett måste när man inte är så rörlig längre. Vi vet alla att utevistelse är nödvändigt för att må bra.


2012-02-10
Håkan Ekstrand (C)
Ingalill Fredriksson (C)

Inga kommentarer: