torsdag 10 oktober 2013

"När man kommer upp sig ..."… är det såklart bra. Vi hurrar och blir glada … och jag fråntar inte majoriteten stoltheten.

Fast i lärarförbundets ranking betyder vår plats, att Gnesta fick182:a plats av 290 kommuner. Om man är drastisk kan man säga att vi i Gnesta inte blivit bättre, utan flera andra kommuner blivit sämre …! 
Man kan faktiskt inte utläsa om det är sant eller inte … ja, som vi har kunnat höra på radion finns en hel del skepsis mot den här rankingen. Den kallas partsinlaga av flera … visst är det så att förlorarna är mest kritiska.

Av totalt 14 mått, exemplifiera jag rankingen 2008 – 2013 när det gäller:
RESURSER
2008:        62:a plats
2009:        168
2010:        198
2011:        248
2012:        112
2013:        23:e plats
FRISKA LÄRARE
2008:        180:e plats
2009:        261
2010:        169
2011:        253
2012:        1 … ja, bäst i Sverige
2013:        46:e plats
AVTALSPARTER
2008:        129:e plats
2009:        258
2010:        196
2011:        216
2012:        273
2013:        96 … betydligt bättre än förra året.
ÖVERGÅNG TILL HÖGSKOLAN
2008:        287:e plats
2009:        66
2010:        282 … !
2011:        254
2012:        273
2013:        228:e plats

HÄR … länk till HELA LISTAN

… ni kan här också klicka fram ”Södermanland”, det blir mera lättläst då hur Gnesta ligger till jämfört med de övriga Sörmlandskommunerna.


Inga kommentarer: