tisdag 8 oktober 2013

"Förbättra ungdomars kondition" ...


... så skrev jag för 10 år sen!


”Bilkaos vi Nyköpings skolor!" Läser vi i SN i dag. Det handlar egentligen om samma sak. Jag motionerade om att eleverna skulle gå upp till skolan, med många vinster som följd. Bussarna skulle stanna på Torget och bilar förbjudas åka upp till Frejaskolan ett par timmar runt skolstarten.
Allt för att undvika det trafikkaos som var då och som fortfarande är! Letar i datorn … Så här skrev jag då …

FÖR 10 ÅR SEN...:
*****
Hur ett gott uppsåt försvinner när man börjar märka ord!

Förbättra ungdomars kondition

En motion inlämnad i Gnesta kommun
Vi rör oss allt mindre i vårt vardagsliv och medelvikten ökar. Larmrapporterna har blivit både fler och alvarligare under åren.  Goda motionsvanor i unga år ger en bra grund inför vuxenlivet. Cykla eller gå, i stället för att ta bilen kortare sträckor, ta en kvällspromenad och långpromenad ett par gånger i veckan är exempel på vardagsmotion som vi alla borde utöva. Några skolor, anser motion så viktigt för lärandet, att de lagt in promenad på schemat.
  Om vi låter ungdomarna gå upp till skolan på morgonen och hämtas vid skolan på eftermiddagen uppnås följande:
  • Konditionen kommer att förbättras hos skoleleverna
  • Koncentrationen ökar efter en morgonpromenad
  • Olycksrisken för alla gående bland morgonbussarna minskar
  • Både gående och boende i backen upp till skolan får en bättre miljö
  För att uppnå följande effekter föreslog jag:
  Att Gnesta kommun förbjuder motortrafik på Tingshusgatan – Skolgatan -    Bygdevägen från        klockan 7.00 – 9.00, alla skoldagar.

  Hur behandlades då motionen?
  Barn- och utbildningsnämnden fick motionen för yttrande!
Nämndledamöterna hade att ta ställning till förvaltningschefens tjänsteskrivelse! Fem socialdemokrater tyckte som förvaltningschefen. Vi fyra borgliga (C, Fp och M), reserverade oss mot beslutet:

”Vi upplevde svaret onödigt negativt och som en klar ”dörrstängare”. Tjänsteskrivelsen berörde inte de fyra punktsatserna (ovan) som påvisar högst troliga hälsofrämjande effekter på sikt av att skolskjutsarna inte åker ända upp till Frejaskolan på morgonen.”

Nästa beslutsinstans var kommunstyrelsen:
Till min stora besvikelse och häpnad diskuterades inte motionens innehåll: ”Förbättra ungdomars kondition.”
… utan större delen av tiden diskuterades, ”hur man skriver att-satser … för att få igenom en motion!” Det framkom att att-satserna skall vara många och luddiga! Min att-sats om att ”förbjuda motortrafik” kunde man inte köpa!
Jag uppmanades tom. att skriva en ny motion (ev. med många luddiga att-satser), ”eftersom syftet var gott”! Kommunstyrelsen avslog motionen med hänvisning till BoU-förvaltningens yttrande. 

När motionen kom upp på kommunfullmäktiges dagordning, kunde jag inte låta bli att ställa frågan som redan hängde i luften på kommunstyrelsen.
Varför skickades en motion, som handlar om en trafikfråga, till Barn- och utbildningsnämnden?
Gert Nilsson svarade inte!

Kommunfullmäktiges beslut: Motionen återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare hantering, eftersom den var behandlad i FEL nämnd!
  Inte kommer det att hjälpa motionens syfte med en ny remissrunda, men jag tror att vi lärt oss en hel del om hur man skall hantera motioner och kanske också motionärer.

Men hoppet är det sista vi människor förlorar
... så här kommer uppmaningen till alla politiker i kommunfullmäktige i Gnesta kommun, inför min motions återkomst!
Våga ta detta första steg,
våga ta ansvar och
våga visa att vi bryr oss
om våra ungdomars kondition!
  Söndag den 9 november 2003, Ingalill Fredriksson 

 GÅRDSÄLGEN

Hon är här varje dag, går alldeles runt huset. I går kom hon medan vi var ute. Hon stannade under Åkeröträdet ... vi gick emot henne.

Hon sprang en liten bit i taget, vände sig om och tittade undrande på oss, men gav sig sen iväg.

Hon är mager så vi kollade bara om hon reagerade "som älgar ska"!

Inga kommentarer: