torsdag 3 oktober 2013

Thuleparken, igen ...!

Suckade … när jag tidigt i morse läste i SN om brevet som gått ut till boende på Dagagatan, utmed Thuleparken! 

”Boende på Dagagatan har blivit tillfrågade av Gnesta kommun om de vill sälja av en bit av sin tomt som gränsar till Thuleparken. De undrar nu vad kommunen vill använda marken till.”

***** Fick nyss ett SMS ... 
"Det har inte gått ut något brev från kommunen med förfrågan om fastighetsägarna vill sälja en bit av sin tomt"!!!

Varför är man än en gång så otydlig? Minns ingen vilken turbulens vi skapat förut, när det gäller Thuleparken?

Otydligheten i brevet föranledde kommunen att skriva ett Förtydligande om Thuleparken!"Förtydligande om Thuleparken

Just nu pågår uppförandet av 32 lägenheter vid Thulegatan. Dessa beräknas vara klara för inflyttning till sommaren 2014.
I samband med denna byggnation kommer också parken att rustas upp. En dialog med allmänheten och de boende kring parken kommer att ske under hösten 2013, för att lyssna på behov och önskemål från många olika användare av parken.
Det finns inga planer eller ambitioner att bygga fler bostäder än de två påbörjade i Thuleparken och därmed minska parkens storlek.
När det gäller övriga områden i Gnesta tätort så pågår en ständig översyn huruvida olika platser är lämpliga för bostadsbyggande.
Av bland annat miljöskäl är det bra att bygga i redan exploaterade områden i anslutning till kollektivtrafik."

Fast jag kan inte hitta någon förklaring till brevet till de boende … där de tillfrågas om de vill sälja en bit av sin tomt!

Inga kommentarer: