fredag 4 oktober 2013

"Oppositionen oroad över röda siffror" ... så är rubriken i dagens SN. Själv är jag inte bara oroad, utan tycker att politikerna handlar ansvarslöst som inget gör åt underskottet … utan ger verksamheten i uppdrag att spara!
 
Politikerna vill inte oroa, fick vi höra på Barn- och utbildningsnämnden. Så nu säger alla chefer ”att det inte finns några pengar” … man kan undra varför inte politikerna förstår att det är oroande ”att pengarna är slut”!

I en politiskt styrd organisation, ska politikerna ta ansvar!

”Det är fortfarande bara prognoser” säger kommunalrådet! Då kan jag upplysa om att ”prognosen” i april på BoU var -4miljoner … och i augusti var prognosen -7miljoner. OM det nu bara är prognoser borde majoriteten se till så att inte underskottet ökar OCH SPRIDER ORO ute i verksamheterna.

Dessutom hade Barn- och utbildningsnämnden underskott redan förra året (- 3 089 miljoner). Och man behöver inte vara ekonom för att se att 2013 är underbudgeterat.  … Ja, majoriteten ”tycker inte att det ska ligga för stora medel på hög när de kan användas i verksamheten i stället”!? Jaha …?

226 121 000 kronor gick åt 2011
237 947 000 kronor gick åt 2012
241 000 000 kronor finns i budget 2013

Det är väl självklart för alla att pengarna inte kommer att räcka 2013 inom Barn- och utbildningsnämndens verksamhet!

Inga kommentarer: