måndag 14 oktober 2013

I dag har vi haft presidium ...

... inför nästa Barn- och utbildningsnämnd. Inte så många ärenden, men ett flertal informationspunkter!
* Män för jämställdhet
* Jämställd studievägledning
* Medarbetarenkäter
* Placerings- och köstatistik

Sammanträdestiderna hoppade omkring och landade ... diskussionen hoppade högt, men har inte landat. Vi kommer att informeras? Om akuta åtgärder och långsiktiga? Vad ska/kommer pengarna att räcka till? Tiden gick, majoriteten hade arbete att göra ... så jag tackade för mej, utan att ha tagit upp dagens rubrik i SN ..."Sju fall av mobbning anmälda på skola".

Inga kommentarer: