lördag 5 oktober 2013

JÄMSTÄLLDA ...!

Sverige behöver fler Annie Lööf
  
”Under Reinfeldts regeringstid har skillnaderna i inkomst och förmögenhet mellan män och kvinnor ökat. Jämställdhetsfrågorna har nästan försvunnit ur debatten.


Kvinnor behandlas också annorlunda i offentligheten. Annie Lööf är ett bra exempel på det. Kommentarer om kläder och utseende är vanliga liksom en underliggande sexistisk kritik.

För att få samma respekt som övriga partiledare behöver hon prestera betydligt bättre. Detta gäller inte minst hur vi i media skildrar henne.”

Valda på senaste KF …
20.  Välja  Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP) som sammankallande, Michael Gustafsson (S), Inger Johansson (S), Dan Glimne (M), Ingalill Fredriksson (C) till ledamöter i CEMR-gruppen.

Här är gruppen som nu kommer att jobba vidare med Jämställdhet här i Gnesta, det gäller att vara på hela tiden på alla fronter!

Inga kommentarer: