måndag 21 oktober 2013

"BOU har ingen vision" ...!


"Alla barn och ungdomar i Gnesta kommun ska, i trygg
och hälsofrämjande miljö, ges förutsättningar för ett
livslångt lärande och ett bra vuxenliv.”
Alliansens vision förra mandatperioden!

Läser ”Övergripande likabehandlingsplanen” i handlingar till Barn- och utbildningsnämnden i morgon och häpnar när jag läser att ”BOU har ingen vision”, den är struken!den nuvarande majoriteten har strukit Visionen!

Och det läser jag samma dag som jag i Södermanlands Nyheter läser att SVMP satsar på skolan, pengar satsas … men på vad … när man läser siffrorna, ser det inte ut som om det är på kunskaper!

Betygssnittet har sjunkit/ kostnaderna per elev har ökat … enligt siffror i SN. 

I dag beslutar kommunstyrelsen om hur stor ramen blir för Barn- och utbildningsnämnden 2014 … och i december får vi veta hur pengarna fördelas mellan … administration, förskola, grundskola, särskola, elevhälsa, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Inga kommentarer: