lördag 5 oktober 2013

Besök och bjud in från Högskolorna!
”Antalet högskolestuderande ungdomar i Gnesta ökar. Men fortfarande ligger kommunen långt under riksnittet. Nu vill kommunen gå in och inspirera till vidareutbildning redan i tidig ålder.

43 procent av landets 24-åringar har påbörjat eller genomfört en högskoleutbildning. I Gnesta är siffran betydligt lägre, här har bara 29 procent av Gnestaungdomarna upp till 24 år valt att studera vidare på högskola eller universitet. Det visar färsk statistik från högskoleverket. 
Men trots att siffran är låg i kommunen har den ändå ökat med nästan 4 procent mot i fjol. Något som välkomnas av Monica Harlin, barn och utbildningschef i Gnesta kommun.

Men kanske måste man ta det vidare, kanske genom att åka på studiebesök till högskolorna så de får se hur det ser ut och vad man gör. Så det inte skapas myter om hur det är. Vi vill avdramatisera vidare studier och göra det till något spännande och positivt.”

Inte ”kanske” … utan gör som jag tidigare motionerat om: Bjud hit högskolestuderande och deras lärare OCH åk och besök Högskolorna, börja med de Sörmländska!

Inga kommentarer: