lördag 19 oktober 2013

En dag med tända ljus ...Läser KS-handlingar, igen! Delårsrapporten en andra gång också. Framtidsplanen 2014, jämför med 2013 års …

Åker ut till ”järnvägsbiten”, där vi tillsammans äter utelunch!

Fortsätter läsa handlingar, betalar fakturor, tar fram till kvällsmaten och läser näringslivsprogrammet … … … … … .. så många sidor, hur ska det användas tro. Vem ska läsa den sen, när den har åkt in i en pärm? Ja, det finns register, man kan ju slå upp det man söker …

Från Näringslivsprogrammet: 
”Det handlar om att stärka de värdefulla, uppskattade och i vissa fall unika inslagen i den miljö som Gnesta redan idag kan erbjuda företagen och samtidigt vidta åtgärder för att successivt och målinriktat göra förändringar utifrån de nya villkor och förutsättningar som skapas i omvärlden.”

Inga kommentarer: