tisdag 30 maj 2017

Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge! 2014-02-24  
Motion: Kostpolicy inom förskola, grundskola och äldreomsorg

Syftet med att ta fram en kostpolicy är att garantera god mat av hög kvalitet och bra näringsinnehåll i kommunens samtliga verksamheter. Bra mat underlättar lärandet i förskola och skolan genom mätta, pigga och friska barn och elever.
 
För äldre är det särskilt viktigt med näringsrik mat av god kvalitet för att skapa en god måltidsupplevelse. Erfarenheter från andra kommuner visar dessutom ett en genomtänkt kostpolicy inte behöver innebära en ökad kostnad för inköp av råvaror av högre kvalitet. Ett näraliggande exempel är Södertälje kommun som arbetar aktivt för att öka andelen närproducerade råvaror och även uppmärksammats för sitt arbete med bra mat i skolan.

För Centerpartiet är det en självklarhet att de råvaror som används i kommunens verksamheter ska vara producerade i enlighet med miljöstyrningsrådets särskilda krav avseende djuromsorg, miljöhänsyn och hälsa. En tydlig kostpolicy är därför ett viktigt komplement till de övergripande skrivningar som finns i den befintliga planen för Gnesta kommuns miljö- och hållbarhetsarbete.

Vi föreslår därför:

- Att kommunen tar fram en kostpolicy för att garantera en hög kvalitet på den mat som serveras i kommunens verksamheter.

- Att de råvaror som används i kommunens verksamheter ska vara producerade i enlighet med miljöstyrningsrådets särskilda krav avseende djuromsorg, miljöhänsyn och hälsa.

- Att kosten i kommunens verksamheter planeras efter årstid för att möjliggöra hög grad av färska och närproducerade livsmedel.
Centerpartiet i Gnesta genom

Mats Klasson
Håkan Ekstrand
Lena Lindberg

NU är "Kostpolicy för Gnesta kommun" på väg fram i ansvarig nämnd, Barn- och utbildningsnämnden. Jo, de har svarat på motionen tidigare men nu verkar det äntligen finnas en Kostpolicy som sen ska kompletteras med riktlinjer och rutiner.

Inga kommentarer: