fredag 19 december 2008

Att svara på en interpellation ...

Visst måste man lyssna på vad andra säger, komma med följdfrågor utifrån vad som sagts och sen gemensamt komma fram till vad som blev fel och vad som kan göras bättre! … eller!

Utgångspunkten till interpellationen, som jag skrev om i förra inlägget, var två tidningsartiklar och ett tidigare kommunfullmäktigebeslut om en ramförändring. Bara det att bygga allt på en tidningsartikel! Flera, även bland oppositionen, vet vad den ena tidningsartikeln egentligen handlade om … ja ni vet hur det är … allt kan inte sägas … och hur är det med tidningsartiklar? … kanske har vi politiker en och annan gång upplevt att det … som stod i tidningen inte var riktigt sant!

Hur som haver … Oppositionsrådet tyckte att det var dåligt av oss i Alliansen att vi inte gjorde en liknande satsning för att förbättra Lärarförbundets ranking av vår skola, som vi gjorde för att förbättra rankingen från svenskt Näringsliv. Han kom tillbaka till det flera gånger! Bollen studsade fram och tillbaka, flera hängde med i spelet. För visst var det mycket spel för gallerierna, man kan inte jämför de första tjugo åren i en människas liv med näringslivsklimatet i en kommun!!!

En annan stor fråga i interpellationsdebatten var … Hur många lärare är normalt att man har under sex terminer på högstadiet? Och vad kan vi politiker göra för att det inte ska bli 29, som exemplet var i tidningen?

På tisdagens Barn- och utbildningssammanträde fortsatte just den frågan penetreras. Den blev så komplicerad att vi nog måste be någon att göra en avhandling för att först få fram kriterierna för vad som ska kallas lärarbyte!

Ja, ni hör själva … diskussionen självdog!

Självklart ska vi se till att det blir så få lärarbyten som möjligt, fast visst borde koncentrationen ligga på elevernas kunskaper?

Inga kommentarer: