måndag 15 december 2008

Julen kommer närmare ... eller Tack Olle!

Julen närmar sig och i kväll har jag årets näst sista sammanträde. Kommunfullmäktige … där jag ska svara på en interpellation ”Är du verkligen nöjd med de justerade driftbudgetramarna för 2008 och 2009?”.

Om det var den enda frågan kanske jag hade svarat ”NEJ.” Men frågorna är egentligen fem helt andra frågor.

Svaret på rubriken … är att Socialnämnden i år fått en ramförstärkning och Kultur- och teknik en förstärkning 2009. Båda var nödvändiga för deras verksamhet, därför borde jag ha svarat ”JA”. För var budgeten minskat och var den ökat har väl ingen betydelse?

En nödvändig ramförändring blir en stor fråga, vi får se hur stor … berättar efter KF.

I morgon har vi julavslut i Barn- och utbildningsnämnden. Och vi ska avtacka Olle! … Sekreteraren som alltid funnits och som jag känt sen jag börja trean på realskolan. Nu har jag räknat på fingrarna, det blev 51 år! Men mest kontakt har jag haft med Olle sen vi nystartade Gnesta kommun, i alla lägen har han alltid varit till stor hjälp …

Tack Olle!

Inga kommentarer: