lördag 29 november 2008

Läst i Fåran ...

Fåran är en svensk upplaga av den världsomfattande lantbrukstidskriften som publiceras på 14 språk av DEERE & COMPANY och dess dotterbolag.

Numret ”Vinter 2008/09” har fem rubriker på framsidan
Köttet har en framtid
Lantbrukaren som finanschef
Får med mobiltelefoner
Ta kontroll över växtkemikalierna
Litet land – stor historia

Jag kan senare gärna fördjupa mej i någon av rubrikerna, men i dag känner jag mera för ”Roligt och filosofiskt”.

Under rubriken ”Kortpredikningar” finns följande …

Svårigheter är vad som visar en person vem … och vad de är.
Det bästa medlet mot ilska är att avvakta.
Det finns inget som är så lätt att lära sig och så svårt att tillämpa som erfarenhet.
Om den förväntade glädjen är den största … ska man komma ihåg att detsamma gäller problem.
Att bli oförrättad är en bagatell så länge du inte ältar det.
Ingen hyser höga tankar om någon … som hyser låga tankar om sig själv.
Om inte styrka att utföra hårt arbete är en egenskap … så är det i alla fall den bästa ersättningen.
Man passerar nästan alltid en massa misstag på vägen till framgång.
Duglighet är bra … men att se andras kapacitet är bättre.
Vad vi ser beror i stort på … vad vi letar efter.
Om du strävar tillräckligt efter ett visst mål … kommer du nästan säkert att nå det.
Som ditt självförtroende är, så är din förmåga.
Verklig framgång är att inse att det arbete du älskar … är det arbete du valt.

Inga kommentarer: