söndag 26 december 2010

Vattentornet i Gnesta ...

Jag letar efter min mapp om Vattentornet, Gnestas höjdpunkt! I flera omgångar under drygt 10 år har tornet varit på tapeten, men vi har aldrig riktigt kommit till skott. Visst vet jag vad det beror på. Det är kostnaden för renovering som varje gång ställts mot annat, mer prioriterat! Vattentornet har förlorat hela tiden.

Nu har Oscar och Jeanette lämnat in ett medborgarförslag, att vårt gamla Vattentorn blir ett centrum för kultur och event. Nu hoppas jag att vi med stöd av EU-medel ska rädda vårt landmärke! Jag stödjer jobbet till 100%, eftersom Vattentornet … precis som Cykelbanan mellan Björnlunda och Gnesta varit min baby i alla år, men alltid har det stupat på , att det inte funnits pengar!

Men … nu var det detta med att leta. Jag hat rätt mycket kvar, underlag för många viktiga beslut. Nyss läste jag om funderingar på att ha en omröstning, om vi skulle rusta Skeppsta skola eller bygga nytt i Laxne!
Det blev ingen röstning och vi byggde en NY skola i Laxne. Ja, det har alltid varit viktigt att det funnits tillgång till skola i alla delar av kommunen, för de yngre eleverna.

Mitt letande gör att jag minns, så här i mandatperiodens sista skälvande dagar, allt som har hänt de senaste tjugo åren. Vi i Centerpartiet har varit med i majoriteten i alla år och ingen kan väl förneka annat, än att det hänt en hel del i vår kommun.

Nej, nu letar jag vidare efter Vattentornet - mappen …

Inga kommentarer: