söndag 27 juli 2014

"Jag har en plan" sa SickanJag ser framför mej Gösta Ekman i sin basker … han har alltid en ny plan, eftersom den senaste misslyckades för Jönssonligan. Planen är inte så viktig, det är ju alla misslyckanden som är det roliga. På film, ja! Inte i verkliga livet.
 
Jag gillar planer, ordning och reda, allt uppskrivet så att man inget glömmer. Många listor har det blivit. De flesta är klara och slängda, till förmån för någon ny lista!
Vart är hon nu på väg undrar ni! 

Jo jag tänker på ordet PLAN. Varför görs det planer? Måste vi ha planer? Vad ska vi ha dom till? Är det någon som läser alla dessa planer?
Jag tror att det är ”att göra en plan” som är det viktiga. Och att man sen kan ha den för att slå upp en viss detalj.

Vi har ingen fastställd plan för Vindkraft, i vår kommun. Det borde vi ha. Kommunen gjorde ett försök häromåret. Ett tillägg skrevs till Översiktsplanen. Men Länsstyrelsen godkände inte något tillägg, för Översiktsplanen var för gammal! ”Gör en ny Översiktsplan”, och kommunstyrelsen beslöt att starta arbetet med den nya senast i december 2013 … det är här Sickan kommer in, vi har inte påbörjat arbetet med den nya ÖP:n.

Cykelplanen tog all arbetstid, så ÖP:n fick vänta, för i den här kommunen gör vi bara en sak i taget. Kommer vi nu att få vänta på det nya äldreboendet tills simhallen är klar?

  

Inga kommentarer: