tisdag 1 juli 2014

Har Politikerna abdikerat?

Varför skriver annars chefen på Barn- och utbildningsförvaltningen insändarsvar till kommuninvånare?

Politikerna i BoU-nämnden fick på kommunfullmäktige i september förra året, av kommunstyrelsens ordförande Johan Rocklind, i uppdrag att efter utredning kring öppettider återkomma till kommunfullmäktige för beslut om tider på fritidsgården Chill.

Ordförande Linda Lundin i BoU har bara inte tagit upp ärendet. Vill SVMP ta beslut om öppettider eller vill de inte! Kan man bara strunta i ett KF-beslut? Förvaltningschefen har klart uttalat på nämnden att hon tycker att öppettider är en organisatorisk fråga.

Vi i Alliansen anser att det är politikerna som har ansvar för verksamheten och som ska ta beslut om Chills öppettider! Självklart efter dialog med ungdomarna!

Inga kommentarer: