tisdag 25 augusti 2015

Nu igång, händer det nå't eller är det mest snack?

Får vi någon Framtidsplan, några mål för 2015? Men det börjar bli sent, kanske satsar S och M på 2016! När får vi se rondellen vid Stopp? Och får man verkligen ha en utsmyckning med pinnar som står ut åt alla håll? När blir badhuset klart, kanske till nästa sommar!?
Har sett dagordningen till höstens första KS, hittills 24 punkter och drygt 600 sidor att läsa på en vecka. Vet att fler ärenden kommer ...
Med fler sammanträden under året skulle vi fritidspolitiker vara bättre pålästa, hinna läsa noggrannare. Kommer att yrka på ytterligare mötestillfällen, åtminstone i kommunstyrelsen, när vi så småningom kommer att ha 2016 års mötesagenda på dagordningen. 
Flera spännande ärende på KS den 7 september, men ännu inget om Framtidsplan, men kanske vi får info om rondellen och badhuset.

Inga kommentarer: