tisdag 29 november 2016

Det tar den tid det tar ... !”Strategi digitalt lärande” på gårdagen dagordning i Barn- och utbildningsnämnden.

”Gnesta kommuns strategi ska säkerställa att barn och elever får en likvärdig tillgång till digitala verktyg och ges möjlighet att hantera tidsenlig digitala resurser.”

Centerpartiet i Gnesta föreslog i en motion daterad 2013-12-28:
• En övergripande IT-plan arbetas fram för hela kommunen.
• En särskild plan tas fram för Barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde.
• Planerna ska innehålla program för fortbildning, reinvesteringar och nyinvesteringar.

”Digital kompetens är en av EU:s nyckelkompetenser, en kompetens som är nödvändig i vårt allt mer digitala samhälle. Det är viktigt att digitalt lärande finns med i all undervisning och att moderna verktyg blir en naturlig del av det som används i klassrummet.
Många kommuner är framgångsrika med sina digitala satsningar, och rätt använda, ger de våra duktiga pedagoger möjlighet att arbeta på nya sätt och hjälpa fler barn att lära sig mer. I Gnesta kommun finns god tillgång på datorer, Ipad, och Smartboard finns i alla förskolor och grundskolor, men vi saknar en plan för investeringar och fortbildning.
En rapport från Skolverket kring IT-användning i skolan, visar att tillgången på modern teknik ökar, men även att lärare behöver fortbildning.”

Det har varit många turer under de snart tre åren som gått, material har kommit/förkastats och nytt omfattande material jobbades fram som även det förkastats … nu en strategi med övergripande mål, ansvarsfördelning och definiering av digital kompetens. BRA!

Muntligt fick vi på nämnden veta, som svar på min fråga, att majoriteten kommer att satsa 1,5 miljon kronor årligen de närmaste tre åren.

I SÖDERMANLANDS NYHETER i morse kunde jag läsa att alla 7:or kommer att få ett eget digitalt verktyg i höst!!!

Majoritetens Framtidsplan (Budget 2017 – 2019) för Barn- och utbildningsnämnden beslutas den 22 december 2016, ser med spänning fram emot den.

Inga kommentarer: