tisdag 15 november 2016

Jag borde haft bandspelare med mej på gårdagens KF!

Jag hade ställt en fråga till kommunens högsta politiker Kommunfullmäktiges ordförande Sven Andersson.
Undrade varför HAN inte svarade på en förfrågan från Förvaltningsrätten i Linköping, i Laxnefrågan, när brevet var adresserat till Kommunfullmäktige?
"En enkel fråga" får alltid ett muntligt svar och det brukar vara ok ...MEN den här gången satt ordförande kvar på sin plats på podiet!!!, medan jag stod vid den ena talarstolen. Därifrån läste han upp en lång text som någon hade skrivit!
Summan av det han sa var att allt hade gått rätt till, den tillförordnade kommunchefen hade på delegation att skriva svar åt det politikerna i KOMMUNFULLMÄKTIGE.
Tyvärr hade jag inte tänkt på att spela in svaret, så nu har jag ringt efter Kommunstyrelsens delegationsordning från kansliet eftersom den inte finns lättillgänglig på hemsidan. Dessutom har jag mailat Sven Andersson för att få veta vad i delegationsordningen han hänvisade till!. Senast om två dagar har jag svaret.
******
 Efter att Sven Andersson och jag mailat varandra under dagen fick jag nyss veta att "deras" stöd fanns i Kommunstyrelsens reglemente paragraf 12
 "Processbehörighet"
"Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan  ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet."