torsdag 16 november 2017

I BoU-nämnden har hälften slutat, hälften är kvar


Går igenom och klipper i min bunt med Södermanlands Nyheter, gillar det .. ja, jag har kvar sen -92, Gnesta kommuns nystart. Nu hittar jag Gissur Erlingssons krönika från 28 oktober och läser den återigen. Självklart är det ett bekymmer med avhopp i fullmäktigeförsamlingar, men än mer bekymmersamt med avhoppen i nämnderna som är en mycket mindre grupp.

Barn- och utbildningsnämnden är en nämnd med 9 ledamöter och 5 ersättare. FÖRRA mandatperioden hoppade 15 Ledamöter/ersättare av under de fyra åren.

Nu har jag tittat på hur många som är kvar i dag av det ursprungliga gänget från vårt första nämndmöte 2015-02-16. Det är skrämmande, hälften har slutat! 5 ordinarie ledamöter har slutat, fyra ledamöter är kvar, vi har en ny ordförande och ny 1:e vice ordförande, som tidigare var ersättare i BoU-nämnden. Vi är fyra av de ordinarie ledamöterna som är kvar.

Bland ersättarna som är 5, har 2 slutat och 3 är kvar …
 
Jag vet inte hur andra partier gör, men jag hoppas att de avhoppade gör en bra överlämning till de nya. Vi har en omfattande viktig verksamhet … förskola, grundskola, fritis, gymnasium och kostenheten … 

Man behöver en hel del kunskap när man åtar sig ett nämnduppdrag. 

Inga kommentarer: