lördag 4 november 2017

Nutid och Dåtid


Historien förskräcker!

Colosseum, historia och fakta:
Byggandet av Colosseum (Colosseo)påbörjades 72 e.kr. av Vespanius och invigdes med 

pompa och ståt av hans son kejsar Titus 80 e.kr men kejsar Domitianus var den som slutförde bygget. Invigningsfesten pågick i hundra dagar och man tror att ungefär 9 000 djur (varav fyra elefanter) och 2 000 gladiatorer miste livet under tillställningen. Den avslutades med att kejsaren fyllde arenan med vatten och lät sedan hästar och tjurar simma omkring samtidigt som gladiatorer i båtar utkämpade sjöslag.
Namnet Colosseum kommer från den kolossala statyn av kejsar Nero som stod intill platsen där arenan byggdes. Det officiella namnet är Den flaviska amfiteatern (Amphiteatrum Flavium).

Colosseum är 524 meter i omkrets och är 48 meter hög. Den är 79 meter lång och 46 meter bred. Den rymde
55 000 åskådare. Arenans trägolv var täckt av sand (= rena , därfrån kommer även namnet arena).
Vid krönet av arenan fanns anordningar för att spänna ut en duk, velariet, som användes för att skydda publiken mot den brännande solen. Uppgiften att sköta velariet anförtroddes sjömän i den kejserliga flottan. Det var en komplicerad och finurlig anordning som bestod av åtskilliga block, taljor och rep förutom tyget som skymde solen och alla vimplar som prydde arenan.
Duken var alltså en smart anordning för att öka bekvämligheten. Själv förundras jag över att den blodtörstiga publiken inte tålde lite sol samtidigt som de förväntades få se gladiatorer och djur slakta varandra på arenan...
Ingångarna till Colosseum var numrerade för att åskådarna av olika social status skulle hitta sin rätta plats. Kejsaren hade förstås en egen entré.
En av ingångarna till arenan användes för att frakta ut döda gladiatorer och djur. En annan användes för gladiatorerna och deras följe när de gjorde entré i arenan. När de defilerade förbi kejsaren ropade de:
"Var hälsad, Caesar, de som ska dö hälsar dig!" (Ave Caesar, morituri te salutant!) Jag tvivlar på att den seden tillkom spontant...
Statyn av Nero finns inte längre kvar utan smältes ner för att göra vapen. Även Colosseum drabbades genom att man använde armeringen, vilket i sin tur ledde till att stora delar av fasaden rasade vid ett jordskalv. Man "plundrade" även Colosseum på mängder av vit marmor som användes till bl.a. Peterskyrkan och Fontana
di Trevi.
Colosseum är en sevärd arena att besöka men samtidigt representerar den ett lågvattenmärke i människans historia, då man för nöjes skull lät människor och djur slakta varandra på löpande band.

Klippt på nätet ...

Inga kommentarer: