torsdag 3 april 2008

"Påvens skägg"?

Kanske blev det en strid om Påvens skägg … eller var det något mycket allvarligt vi diskuterade? Hur skulle tillägget vara?
”Vi kan bara konstatera att projektet delvis misslyckats” … eller var det ett ”inte helt lyckosamt” projekt? Erik undrade om man kunde skylla på operatören?

Så tog någon till orda och försökte få till en mening som alla kunde köpa: ”Dock har det så kallade Bredband 15% inte varit helt lyckosamt”. Det lät nästan som om det skulle gå igenom, men så drog det igång igen … diskussionen för och emot ”helt” … … ”helt” ströks. Det är klubbat!!!

En av punkterna vid Regionförbundet Sörmlands fullmäktigemöte var dess verksamhetsberättelse. Det har varit problem för Sörmlänningar att få datauppkopplingar, även om 95% är uppkopplade i dag, är en del fortfarande utestängda. Självklart skall krånglet avspeglas i redogörelsen för 2007.

Inga kommentarer: