tisdag 24 juni 2008

KF innan sommarlovet!

Vårdnadsbidrag i Gnesta från och med 1 juli 2008. Föräldrar kan välja att stanna hemma lite längre efter föräldraledigheten eller välja bort den möjligheten, att för 3 000 kr/månad vårda barnen själv i stället för kommunal barnomsorg. Vi tog riktlinjerna på kommunfullmäktige i går, utan någon större debatt … s avstod från en minoritetsåterremiss, som brukar vara deras vapen när de anser att vi inte lyssnat på deras argument.

Sen var jag jäv(l)ig när det gällde Vårdförbundet Sörmland, den eviga striden med juridiken. Jag är den enda kommunrepresentanten i direktionen som av sin kommun anses jävig. Jag har vägrat ibland … just nu är ställningen den att jag går med på att inte ge mej själv ansvarsfrihet! Men i övrigt anser jag mej inte jävig och var således med och återremitterade ärendet om utträde ur Vårdförbundet Sörmland. Nytt beslut efter överläggningarna i september.

I år igen ställde vår rambudget, till det för oppositionen. Vi hade inga detaljer att ge dem, eftersom detaljbudgeten görs på nämnderna under hösten. Det brukar inte hindra dem att göra sin egen budget … i år avstod de att vara med och ta beslut, eftersom de inte hade något motförslag. Hur ska det nu bli med alla ”vad var det vi sa”?

Tidningsrubriken nu på morgonen var ok, ”Tuffa år väntar för Gnesta kommun”. Vi har helt enkelt för stor kostym, pengarna räcker inte. Ha en plan och följ den!

Visst är det enkelt att säga tulipanaros, men att göra en! Ungefär som en kommunbudget … 2009 är ett år som vi kanske ska döpa till ”Tillsammansåret”, för jag är säker på att tillsammans klarar vi ekonomin.

Inga kommentarer: