torsdag 21 augusti 2008

Allmänna upplysningar

”Läs noga igenom detta häfte. Brukar någon hjälpa Er med Edra angelägenheter, bör Ni låta även denne taga del av häftets innehåll.”

Har i min hand en liten skrift från Kungliga pensionsstyrelsen, tryckt i 100 000 exemplar i maj 1956. I den finns upplysningar till nyblivna folkpensionärer. Häftet ägdes av Gustav Emil Andersson, född den 28 augusti 1890, min svärmors far. Enligt pensionsbrev 4352891 var han berättigad pension f.o.m. månad 8 år 1957.

Om man som jag är född på fyrtiotalet är väl 1957 inte såå länge se´n, eller? Men när man sen ser hur mycket Gustav fick i pension … känns det väldigt länge sen. 143 kronor första månaden, för att sen öka med tre kronor redan i september. 1958 fick Gustav 1 870 kronor, för hela året! 1959 fick han 1 960 kronor. Allt noggrant inskrivet i det lilla häftet, månad för månad.

Inga kommentarer: