onsdag 12 maj 2010

Ja, allt hänger ihop!

Just nu är alla mina vakna timmar fyllda av siffror. Som ska jämföras och värderas. Och nästan allt hänger ihop, det blir som att lägga pussel. Redovisar siffror som så småningom ska resultera i en ram-budget i juni.

I juni förra året togs en treårsbudget, där ökningen mellan åren 2010 och 2011 endast var 1,3 miljoner. Räcker inte ens till löneökningarna, så ett tillskott kändes nödvändigt.

· Barn- och utbildningsnämnden kommer att få en utökad budget 2011
· Vi gör nu ännu en sammanställning av hur många barn/elever som bor i kommunens olika delar, för att få svar på några frågor. Var i kommunen föds det barn? När/var kommer vi att ha underlag för att återinföra klasser i Ytterskolorna?
· 10 358 invånare i vår kommun, en ökning årets första kvartal vilket genererar ökade intäkter, nästa år.
· Sen dök siffror från skolverket upp, vad hade hänt! Varför såg det ut som ”vi var sämst”? Tills vi förstod vad som räknats ihop … vi vet, att på fritidshemmen har vi låg andel årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen. Men om man tittar på enbart grundskolan har 80% lärare pedagogisk högskoleexamen. Något under snittet, vilket vi absolut inte är nöjda med. Skolverkets sammanställning.
· Skolmatens Vänner har siffror på måltidskostnader per elev och år i kronor. Inte min nämnd, men ”mina” barn/elever äter. 2007 var vi i Gnesta den kommun i Södermanland, som la mest pengar på skolmaten. Vi är nio kommunen, högsta 6 580 kronor och lägsta 3 460 = 3 120 kronors skillnad … kan verkligen siffrorna vara rätt!
· Vi har en lokalutredning som visar att vi ”har för mycket lokaler”. Just nu, ja! Lokalkostnaderna är höga, men vi tycker att vi ska ha bra och ändamålsenliga lokaler i förskolan/skolan. Förskolor och skolor i alla kommundelar är ett politiskt beslut, som jag absolut inte tänker ändra på!

Ja, allt hänger ihop. Det finns en viss mängd pengar, lika mycket för alla partier när vi gör budget. I juni kommer det att visa sig hur vi prioriterar.

Inga kommentarer: