fredag 14 maj 2010

Lära av livet ...

Vår kommun driver sedan 2005, med stöd från Regionförbundet Sörmland, ett fyraårigt
Projekt med namnet ”Fler med högre utbildning i Gnesta kommun”.

Bakgrunden är en låg andel högskoleutbildade. 2004 hade 12 % av invånarna i Gnesta eftergymnasial utbildning på minst tre år, jämfört med 13 % i Trosa, 15 % i Nyköping och
18 % i Strängnäs. I Stockholms län hade 25 % av invånarna en sådan utbildning … enligt kommunens Hemsida.

I Centerpartiets valprogram finns inskrivet, att samarbete redan från grundskolan med universitet och högskola bidrar till att studier känns naturliga.

Det finns många exempel på hur kommuner samarbetar med högskolan, både barn och elever bjuds in, exemplen är många. Extra viktigt inför språkvalet, vilka/hur många språk behövs … till det jag vill bli när jag bli stor?

Vi har ofta lärarstuderande här hos oss i kommunen … självklart ska de berätta, om sin skolgång och hur de resonerat sig fram till sin utbildning. Och vart är de på väg?

Vi i Centerpartiet vill även ha fler företagare i skolan, ta tillvara alla dessa föräldrar med vanliga och ovanliga yrken. Jag minns ett bra exempel från en skola i Östergötland, där alla lärare åkte iväg på en kurs samtidigt. Då fixades undervisningen för en dag av föräldrarna, som hade lektioner med sin egen yrkeskunskap som grund.

Det är att lära av livet!

PS. Har lagt samma text på Centerpartiets valblogg.

Inga kommentarer: