söndag 9 maj 2010

Skyldighet att anmäla missförhållanden i skolan

Egentligen är det en självklarhet att skolpersonal ska anmäla missförhållanden i skolan. Som det är i dag är personal skyldig att anmäla om de misstänker att barnet far illa i hemmet. Regeringen har tillsatt en utredning, som ska föreslå hur anmälningsskyldigheten ska utformas.

Sofia Larsen (C) har drivit frågan om ”Lex Sarah” för skolväsendet. Utredare blir lagman Margareta Åberg och utredningen ska överlämna sitt betänkande senast den 31 mars 2011.

Detta inlägg har jag även på min blogg på Södermanlands Nyheter.
Där val-bloggar jag tillsammans med Alexandra Pettersson.
Adress: www.sn.se/valbloggar/gnestac

Inga kommentarer: