torsdag 12 augusti 2010

Energi och miljökrav

Lägger in en bild från blåbärsskogen, där vi plockar energi till vintern ...

Centerpartiet i Gnesta har listat tre punktsatser under rubriken …

Alternativa energilösningar/Kommunens miljökrav
* Avgiftsbefria bygglov för energikällor som vindkraft och solenergi
* Utveckla hushållning av vatten och energi i kommunens fastigheter
* Ha tydliga miljökrav vid upphandling av mat och andra varor. Kommunens verksamheter ska ha tillgång till närproducerad mat – kortare transporter. En medvetenhet kring hållbar utveckling i alla verksamheter.

Första stjärnpunkten behöver ingen förklaring, den är väl solklar

Gnesta Förvaltnings AB har gjort investeringar i alla kommunens skolor och vi har idag ingen skola som värms med olja. Det finns en stor miljömedvetenhet inom kommunen. Men man kan alltid bli bättre …
Vatten måste sparas, det blir man medveten, om man inte redan är det, varje gång man ser på TV … det är dricksvatten vi pumpar upp och sen använder lite hur som helst!

Maten har vi skrivit om tidigare både Alexandra och jag, här kan ni se vår programformulering.


DAGENS BUDSKAP
Energi:
Centerpartiet – garanten för mer förnybar energi
Vi utvecklar grön, förnybar energi
Exportera lösningen istället för att importera problemen
Fram för grön el som ny exportindustri

Inga kommentarer: