söndag 15 augusti 2010

Lära för livet ...

Centerpartiets valprogram:
Våra barn och ungdomar ska ha en trygg och jämställd folkskole- och skolmiljö med fokus på entreprenörskap redan från tidiga åldrar.

Så tänds eldsjälar ...

Ha ett större samarbete mellan näringslivet och skolan i Gnesta kommun
Bevara de små skolorna … Familjer kan i dag välja vilken skola barnen ska gå i. Vi hoppas att skolorna i ytterorterna skall uppfattas som ett bra val av de flesta som bor i skolans upptagningsområde.
Ha samarbete redan från grundskolan med universitet och högskola, vilket bidrar till att vidare studier känns naturliga

DAGENS BUDSKAP
Barn och skola:
* Ett samhälles utbildningssystem är grunden för dess tillväxt och välfärd
* Vi vill utveckla skolan för att ge eleverna en stabil kunskapsgrund
* Skolan behöver både ramar och kramar
* Vi vill uppmuntra elevernas unika förmågor och intressen snarare än att stöpa alla i samma form
* Höj lärarnas status och ansvar
* Entreprenörskapet ska vara en naturlig del av skolan

Inga kommentarer: