onsdag 27 oktober 2010

Nästan som Robinsson ...

På nämndsammanträdet den 22 november kommer jag att officiellt överlämna klubban i Barn- och utbildningsnämnden. Så nu har en del förberedelser börjat. Ny budget presenterades på kommunstyrelsen och vi fick också en kostnadspresentation av det nya styret.

Vi har inte sett de kommunövergripande målen … fast vi vet, nu är det slut på Valfriheten. För den punkten i Alliansens mål har alltid S röstat nej till.

Det kommer att bli annorlunda efter nyår och man kan tänka på olika sätt … men en sak är klar, den som sig i leken ger den får leken tåla. Det är som en Robinssontävling … man röstar, någon åker ut .. ibland av oklara anledningar, men det fiffiga är att då kan man hamna på en annan ö, för att sen komma tillbaka vid en tävling och slå ut gruppen som har försvagats av allt paktspel!

Men för att nu ... få en smidig övergång har jag i dag haft möte med nästa ordförande i BoU, diskuterat vilka dokument som ska upp på nämnd i år och vilka som ska klubbas efter nyår. De dokument som SVMP-gruppen tänker arbeta om i början på året tas såklart inte upp nu.

Hur den nya nämnden kommer att se ut vet vi inte ännu, men jag önskar att den trevliga ton vi har … kommer att finnas kvar mellan ledamöterna på den nämnd som alltid ser till barnens bästa.

1 kommentar:

Mikael Clemens sa...

Gillar Din ton i resonemanget här.