lördag 18 augusti 2012

Ja, hur mår Frösjön?

Fiskevårdsområdesföreningen i Gnesta provfiskar i Klemmingen och Frösjön med femårsintervall, i år var det Frösjön som stod på tur.

Några entusiaster hjälptes åt att plocka ur 8 nät i morse … sortera arterna, mäta och väga all fisken för att så småningom få fram statistik för att få veta hur sjön mår. Jag kommer att presentera arter och siffror när det är sammanställt.

Att vara ersättare i Fiskevårdsområdesföreningens styrelse är ett av mina viktigaste uppdrag J!

Inga kommentarer: