måndag 13 oktober 2014

Låga siffror, som måste höjas!Södermanlands Nyheter skriver på nätet att … ”Endast 27,6 procent av Gnestas 24-åringar, födda 1989, hade påbörjat högskolestudier under 2013.” Jag kan också läsa att nästan dubbelt så många kvinnor som män pluggar vidare i Gnesta.

Men det som är mest oroande är att siffrorna som gäller kvinnor sjunkit sen tidigare mätning. Just andelen elever som går vidare till högskolestudier har varit en av mina käpphästar och i slutet av 2011 motionerade jag om det. Fick till svar att just de åtgärder jag föreslog tänkte man inte köpa men själva jobbade man hårt med frågan på sitt sätt … Kanske var inte svaret så, men det kändes så!

Tog upp på nämnden i september i år när vi gick igenom Delårsrapporten, ”att sen förvaltningen började jobba med frågan har siffror, som anger hur stor del av eleverna som börjat på universitet/högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning i Gnesta, sjunkit”

Siffran för andelen kvinnor har sjunkit från 42%  2011 … till 25%  2013/ att jämföra med rikets 44,5%.
Andelen män som påbörjat studier inom 3 år efter gymnasiet har stigit från 13,8%  2011 … till 28,4 2013, men ligger fortfarande under rikets 37,6 %.

Självklart ska inte alla gå på högskolan, det är absolut inte så jag menar. Men elever utan studietradition i familjen måste visas på möjligheten.

Här nedan kan ni läsa motionen från 2011-11-11

Aktivt samarbete mellan Grundskolan - Högskolan
För att höja utbildningsnivån i en kommun och se till att det finns kompetent arbetskraft inom kommunen måste man arbeta aktivt med studieinformation. I den nyligen beslutade skolplanen för hela mandatperioden, kan vi konstatera att det enda som finns med är raden …”Samarbete ska även finnas med högskola”
Centerpartiet vill ha ett aktivt samarbete mellan grundskolan och högskolan, för att eleverna ska bli medvetna om möjligheter till studier och få kunskaper om högre utbildningar. Eftersom eleverna redan i mellanstadiet gör studieval, bör man redan då få vetskap om vilka betyg som behövs för att studietiden inte i onödan ska förlängas, för att de ska nå sina mål.

Centerpartiet föreslår följande:
1. De studenter som gör praktik i kommunen besöker klasser på mellanstadiet.
2. Representanter från Mälardalens Högskola och Södertörns Högskola inbjuds till grundskolan för att prata om/för utbildningsmöjligheter på skolorna.
3. Låt även hela grundskoleklasser åka till Högskolorna för att på plats se och få information om framtida utbildningsmöjligheter.
2011-11-11
Håkan Ekstrand (C) Ingalill Fredriksson (C)

Inga kommentarer: