torsdag 29 januari 2015

GPF-dag med mycket diskuterande och skratt!

Förkortningen betyder Gemensamma Planerings Förutsättningar. Politiker från alla presidier, förtroendevalda revisorer, chefer och fackliga företrädare har haft gemensam omvärldsspaning på Wattrangsborg i Björnlunda, under kvalificerad ledning.

Det pratades, funderades och skrevs. ja, vad såg vi för trender framöver?

Materialet ska jobbas med ytterligare en dag, efter sammanställningen. Spännande sammanställning, som ska utmynna i en budget.

Inga kommentarer: