söndag 1 maj 2016

Tanken att lägga ner någon skola fanns inte.

Minna Ni alla detaljer från 2009, mellan den 11 maj och 7 oktober? Jag minns ... ...

Presskonferens
Föräldramöten och möten med föräldrar
Barn- och utbildningsnämnd, med föräldrar som ville ha svar på frågor
En Kommunstyrelse med efterföljande kommentarer i Södermanlands Nyheter, nästan fyrtio ganska nedvärderande. En del tydliga mot mej som person.
Ett Kommunfullmäktige med minoritetsåterremiss, ett extra KF den 7 oktober 2009 i Frejaskolans matsal.

Paragraf 111: "Under punkten "Allmänhetens frågestund" ställs frågor om förslaget kring omorganisationen på skolorna samt om kommunens ekonomiska läge." Föräldrar frågade och jag som ordförande i Barn- och utbildningsnämnden svarade.

Jag har tre pärmar fulla med osorterade handlingar och klipp. Men hittar direkt en kopia av det justerade protokollet från 2009-10-07:

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Under höstterminen 2009:
    - organisera Welandersborg-, Kvarnbacka- och Laxne skolor som F - 4 skolor
    - organisera Dansutskolan som F - 5 skola
    - organisera Frejaskolan som F - 5 skola
2. Ge barn- och utbildningsnämnden mandat att vid förändrade förhållanden själva återställa högre årskurser
     på respektive skolenhet
3. Protokollet kompletteras med historiken kring kommunfullmäktiges tidigare återremittering.

Tanken att lägga ner någon skola fanns inte!

Inga kommentarer: