söndag 11 september 2016

En FRÅGA

Om man tar ett beslut måste man kunna försvara och förklara varför man tog just det beslutet. Ansvar för sina beslut är viktigt för mej. Ibland får det lov att bli det näst bästa, men då får man stå för det.

Om Förvaltningsrätten vill veta och frågar "Kommunfullmäktige", ska politikerna svara. Det gjordes inte utan Sven Andersson, kommunfullmäktiges ordförande lät en tjänsteman svara. Till nästa KF har jag ställt frågan och hoppas få svar av KF-ordf.

*****

Fråga till Kommunfullmäktiges ordförande Sven Andersson angående uteblivet svar till Förvaltningsrätten.
Efter att flera Laxnebor överklagat omorganisationsbeslutet inom skolan, som gjorde att Laxne skola stängdes, kom två brev från Förvaltningsrätten för yttrande.

Ett daterat 2016-07-13 adresserat till Kommunfullmäktige i Gnesta kommun och ett daterat 2016-07-20 och adresserat till Gnesta kommun.
Omorganisationen är ett politiskt beslut som togs av Kommunfullmäktige, av vilken anledning svarade inte du Förvaltningsrätten?

2016-09-07
Ingalill Fredriksson
2:e vice ordf. Barn- och utbildningsnämnden

Inga kommentarer: