tisdag 20 september 2016

Högt uppe på berget ....


Mycket att se på dagens skogspromenad. Dels den orörda skogen, med också mer eller mindre avverkningar. Vackert med orörd skog, men nödvändigt att den sköts så den inte blir oframkomlig. Kanske törs jag säga att orörd skog är kapitalförstöring.

Det har jobbats i skogen häromkring och kommer att jobbas än mer. Några av oss får en förändrad horisont, vilket känns när det sker från en dag till nästa. Men naturens förändring sker ständigt ... träd dör, faller och ändrar därmed de djurstigar som finns.


Ja, vi har älg, rådjur, hjortar och VILDSVIN. Spåren efter svinen är tydligast ... här har de en av sina spa-anläggningar!

Hallsjön, Smedsta och delar av Söra


På hygget, stora fina ... sju stycken!

Nej, jag plockade inte! Spännande årstid, inte en kantarell men murklor. Snart blir det sommar!!!

Inga kommentarer: