fredag 30 juni 2017

Den som väntar ... ... ... länge!

Ja, vi har väntat länge på "kostnadsförslaget" ...

2012-02-06, "Ta fram ett kostnadsförslag på ett nybyggnadsalternativ av särskilt boende innan beslut tas om Liljedalshemmet."

Det har planerats, placerats, ritats och diskuterats. Men NU är det bestämt VAR det ska ligga, HUR det ska se ut och fram för allt VAD det får kosta.Måndagen den 19 juni 2017, togs beslutet i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 
Investeringsutrymme för Gnesta Förvaltnings AB vid

byggande av nytt särskilt boende för äldre
Förslag till beslut i kommunfullmäktige

1. Medger att GFAB utnyttjar upp till 120 mkr (inkl moms) i

investeringsutrymme för att bygga ett nytt särskilt boende för äldre i Gnesta.

2. Kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att godkänna hyresnivån utifrån

den slutliga investeringskostnaden.
3. Omedelbar justering
Vi i Centerpartiet har fått svar på motionen för länge sen, MEN först NU vet vi vad vårt nya Äldreboende kostar!

Inga kommentarer: