måndag 3 mars 2008

Valfrihet!

Hemma hos oss brukar vi säga att ”det är olika, i olika län … en del har lingonsylt på gröten och en del kan inte cykla alls” …

… så kändes debatten om Valfrihet i kommunfullmäktige, häromsistens. Alliansens politiker och politikerna i opposition pratade om olika saker. Som om vi hade olika världar! Kanske blir det så om man inte haft eget företag.

När ärendet var uppe på kommunstyrelsen framförde socialdemokraterna att ”30% av verksamheten och senast 2010” var alldeles för mycket att avknoppa och att det gick alldeles för fort. Vi beslöt då gemensamt att träffas en stund innan kommunfullmäktige för ”att komma överens om, hur vi ska kunna ge kommunmedborgarna mer att välja på inom skola, vård och omsorg, eftersom det är viktigt med en överenskommelse, på sikt”. Det vore förödande för kommuninvånarna om deras valmöjlighet skulle försvinna.

Inte alla vet vad förhandling är, tyvärr! S kom till mötet och talade om ”att nu hade arbetarkommunen sammanträtt” … gav oss sen den ristade stentavlan! Man kan inte sudda på stentavlor och heller inte komma överens om en skrivning, när den ena parten ensam redan fixat stentavlan!

Här skulle jag kunna klippa in Arbetarkommunens skrivelse, men jag delger er några spridda skurar i stället!

S är ”självklart positiva till valfrihet utifrån individens behov av utbildning, vård och omsorg.” … MEN, som Tony säger på Let´s dance … ”Vi avvisar därför att redan fungerande kommunalt skattefinansierade verksamheter tas över av vinstdrivande privata bolag”. S vill heller inte ha Vårdnadsbidrag, påstår att det … ”motverkar jämställdheten och arbetslinjen”.

När man läst uttalandet … känns det som om de inte kan cykla alls … det finns inga förslag på vad valfrihet är för socialdemokrater … fast de säger att de är positiva till det!

Slutklämmen på s uttalande bådar inte gott för kommuninvånarnas valfrihet. ”Om den borgerliga majoriteten, trots allt, beslutar och genomför enligt sitt dokument, kommer Gnesta Arbetarkommun att ta fortsatt ställning i denna fråga i sitt valprogram inför 2010 års val.”
______________________________________________

Vad var det då som var så förfärligt ... nedan kommer ett klipp från Alliansbeslutet:
(vill ni läsa hela, hör av er)

Valfrihet och alternativa driftsformer i Gnesta kommun

Mål och syfte

Ett av kommunens mål i det kommunövergripande styrkortet är att Gnesta kommun ska erbjuda ökad valfrihet inom äldreomsorg, barnomsorg och skola. Inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden uttrycks detta i respektive nämnds mål som ökad valfrihet inom förskoleverksamhet och skola samt erbjuda ökad valfrihet inom äldreomsorgen.

Målen för arbetet med valfrihetsarbetet och införande av alternativa driftsformer är följande:
kommunen ska ge en god service genom att de gemensamma resurserna används så effektivt som möjligt,
konkurrens ska användas för att utveckla kvalitet och effektivitet,
genom konkurrensneutralitet kan kunderna välja den utförare som ger den bästa servicen, och alla verksamheter, kommunala såväl som privata, deltar på lika villkor och har möjlighet att profilera sina egna verksamheter och
i syfte att uppnå en reell valfrihet har kommunen en medveten strävan att minst 1/3 av alla verksamheter inom barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens verksamhetsområde ska utföras i alternativ regi vid mandatperiodens slut.

Ansvarsfördelning

Kommunstyrelsen och samtliga nämnder ska aktivt undersöka möjligheterna att skapa valmöjlighet för brukare/kunder. Konkurrensutsättning, valfrihet, pengsystem, kundval med auktorisation etc. är medel/strategier för genomförande av verksamhet som präglas av valfrihet och mångfald.

Inga kommentarer: