torsdag 21 maj 2009

Skapar onödigt politikerförakt

Insändaren finns i vår lokaltidning och har tillkommit efter min medverkan på föräldramöten tillsammans med tjänstemän, där vi diskuterat en omorganisation för att klara kommunens budget 2010. Hade varit bra om ”medborgaren” frågat mej vad jag får i månadslön, för att ansvara för barn- och utbildningsnämnden, innan hon kastar ur sig.

Jag har ett fast månadsarvode för att sköta mitt uppdrag att ansvara för förskoleverksamhet, grundskola, särskola, elevhälsa, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning i Gnesta kommun. Budgeten är på 221 029 000 kronor för 2009. För det jobbet har jag, enligt lönespecifikationen 9 662 kronor per månad. Plus telefonersättning med 200/månad, eftersom jag använder min privata mobil. På dessa summor drar man sen skatt.

Inga kommentarer: