måndag 10 januari 2011

Det handlar om VALFRIHET

1,8 % av föräldrarna stannar hemma med Vårdnadsbidrag, ett år gammal statistik! "Men varför tar inte fler ut bidraget" frågar radioreportern? Det framkommer att det endast var 3300 familjer som tog ut bidraget. Reportern får det att låta som om man lika gärna kan ta bort det eftersom det utbetalas till så få.

MEN det är ju en valfrihetsreform, föräldrar som väljer att vara hemma lite längre får del av statens kaka!

Hör detta just när jag läser SN … I Gnesta SKA vårdnadsbidraget bort! De 600 000 som användes under 2010 ska i år i stället användas till att minska barngrupperna i förskolan och eventuellt till nya lokaler, säger kommunalrådet.
Man har alltså tagit ställning nu i SVMP, men varför presenteras det inte av ordförande i Barn- och utbildningsnämnden?

21 februari har vi årets första nämndsammanträde, då är ni alla välkomna att lyssna på skälen till att man i majoriteten tar bort Vårdnadsbidraget!
Och Alliansens motargument!

Inga kommentarer: