måndag 17 januari 2011

Friskolans vinst!?

Vinster i friskolan har orsakat debatt i Södermanlands Nyheter. Startades av kommunstyrelsens ordförande i Nyköping, som tycker att ”Finansieringssystemet barockt”.

Mitt eget blogginlägg i frågan:
Att bli upprörd och sen snabbt knattra ner text och publicera på bloggen blir inte alltid lyckat. Kommunstyrelsens ordförande (S) i Nyköping missar att alla kommunens barn och ungdomar har samma värde och ska ha samma förutsättningar, oberoende av vilken förskola eller skola de väljer.
Vilket betyder att alla barn har samma barnpeng och alla skolelever har samma skolpeng, var de än väljer att få sin undervisning.

Skolinspektionen har sen tillsynsansvaret för både kommunala och fristående förskolor och grundskolor.

Granskningen inriktas på fyra huvudområden, enligt Skolinspektionens hemsida:
* Måluppfyllelse och resultat
* Pedagogisk ledning och utveckling av verksamheten
* Lärandemiljö
* Enskilda elevers rätt

Det är inte Den kommunala skolan mot Friskolorna, utan vårt fokus ska ligga på Barnen och Ungdomarna!

Inga kommentarer: