fredag 11 februari 2011

Nu tar SVMP beslutet, tar bort Vårdnadsbidraget

Barn- och utbildningsnämndens möte den 21 februari tar den nya majoriteten, SVMP, beslutet om att ta bort vårdnadsbidraget 2012.

Möjligheten att införa vårdnadsbidrag har funnits, för kommunerna, sen mitten av 2008. Beslut togs i Gnesta kommun, 19 maj 2008 … ”Genom införandet av ett vårdnadsbidrag ges ökade möjligheter för föräldrar att vara hemma och vårda sitt barn under den period då barnet är mellan ett och tre år.”

Om man nu inte läst Södermanlands Nyheter, hur ska man då veta VARFÖR vårdnadsbidraget försvinner? I artiklar och bloggar har argumenten stått som spön i backen från majoriteten …

”det finns ett prioriterat behov av att avsätta resurser för att få in mer personal och helst fler lokaler inom förskolan” Jaa, den förskola som fått MVG.

”Visst ska det vara upp till familjer att själva bestämma sin barnomsorg, men det är inte kommunens sak att finansiera hemmafruar och hemmamän” säger en annan i den nuvarande majoriteten!!!

Men det mest uppseendeväckande uttalandet, från en av företrädarna i SVMP, är nog …
”Om det hade varit frid och fröjd i kassakistan, hade vi kanske kunnat ha kvar vårdnadsbidraget och samtidigt satsa på att förbättra för förskoleverksamheten” … jag avstår från att kommentera detta!

När vi nu får handlingarna till nämndsammanträdet, finns inget av det som tidigare sagts med. Endast att det ska upphöra och när. Därefter en uppräkning där vi kan läsa att nu har 18 barn vårdnadsbidrag. Därefter beskrivs hur minskning sker … och vid årsskiftet 2011-2012 har endast 3 barn vårdnadsbidrag.

Men inte ett ord finns i handlingarna om VARFÖR man tar bort vårdnadsbidraget? Nu ser det ut som om det inte finns något skäl, utan man tar bara bort det!

Är det så?

Inga kommentarer: