tisdag 22 februari 2011

Beslutat att ta bort vårdnadsbidraget ...

Hur kan man tycka att det är en tillräcklig konsekvensbeskrivning i handlingarna i Barn- och utbildningsnämnden! Att det överhuvudtaget är en konsekvensbeskrivning:
* Att inga pengar kommer att betalas ut till föräldrar efter årsskiftet 2011/2012, gäller även de föräldrar som är beviljade vårdnadsbidrag under 2012.

Jag tycker att en konsekvensbeskrivning ska innehålla hur det blir i kommunen … hur många av föräldrarna (de är inte tillfrågade) kommer att söka till förskolan? Hur mycket pengar får man över vid slopandet, som man kan använda till annat? Till mindre grupper och mer personal, har man tidigare sagt!

Strax innan beslutet togs fick vi höra … att det var lika många barn hemma nu med vårdnadsbidrag, som det var tidigare utan vårdnadsbidrag! Ja, rent statistiskt … Bara räknat ut procentuellt, hur många som finns inskrivna i förskolan av de barn som finns i kommunen!

Slutsatsen blir … att om man tar hand om sina egna barn, ska man inte ha del av den kommunala kakan!!!

Allt handlar om barnen!

Inga kommentarer: