måndag 5 september 2011

Läs här ... alla motioner och interpellationer!

Motioner & interpellationer 2011
6 motioner och 4 interpellationer … inlämnade från oss i Alliansen, av enskilda ledamöter och gemensamt.
Här är länken till Gnesta kommuns hemsida …

Interpellationssvar 2011
Den nya majoriteten, SVMP … har svarat på 3 interpellationer.
Här är svaren …

Inga kommentarer: