torsdag 15 september 2011

Vi ska göra skäl för våra arvoden ...!

… och inte ska vi ha arvode om vi inte ens närvarar på några möten, det kan vi väl alla vara överens om. Reglerna ska givetvis vara så beslutade.

Men hur mycket vi sen jobbar under en månad, för vårt månadsarvode, är ju individuellt. Som förtroendevald i Gnesta kommun sen kommunens nystart har jag sett många varianter. Ordförande och vice har oftast en procentsats av heltidsarvodet, som omräknat i tid blir hel- eller halvdagar.

Vi är förtroendevalda … det gäller för oss alla att leva upp till det förtroende vi fått av väljarna.

Inga kommentarer: