söndag 18 september 2011

Måånga sidor intressant läsning ...

I fredags kom kommunala handlingar per post … till Kommunfullmäktige i Stjärnhov den 26 sept och Barn- och utbildningsnämnden i Gnesta dagen efter. Funderar på vilken bunt som är ”tyngst”, det är antagligen nämndhandlingarna.

Att jämföra
finns i KF … Interpellationssvar från Tom Jansson till Ingrid Jerneborg Glimne på tre (3) sidor! … 4 medborgarförlag … 3 motioner, från Håkan Ekstrand, Alliansen och Socialdemokraterna … 1 avgiftsärende … bildandet av en nödvändig nämnd … ett nytt reglemente för revisionen … en gemensam värdegrund för hjälpmedelsfrågor i Sörmland … avsägelser av förtroendeuppdrag och förslag på nya ledamöter … … …

… finns i BoU … ”Placerings- och köstatistik” där man kan konstatera att alla som vill ha plats i förskolan, just nu, får det utan köande …
Delårsrapporten jan – aug 2011: majoriteten anser att de innan årets slut kommer att ha uppfyllt nästan alla mål de satt upp, trots att det inte finns några beslutade mål i Barn- och utbildningsnämnden ännu, utan man utgår från de kommunövergripande målen! Man tror sig inte hinna med att nå målet ”Kommunen ska aktivt samverka med föreningsliv, kulturliv och näringsliv”.

”Enligt årsredovisning 2010 har rankingen gällande skolans attityd till företagande förbättrats från 163:e plats 2009 till 56:e plats 2010. Arbetet kan dock utvecklas ytterligare” … ska bli spännande att följa siffrorna.

Spännande att följa ska också nämndens ekonomi bli … jag länkar till siffrorna så fort de finns tillgängliga på nätet (finns inte med i handlingarna).

Finns ett ärende ang …”Omfördelning av medel” och därefter kommer det mest intressant ärendet … Skolplan 2011 – 2014. Det är ärende 3 i nämndens handlingar, läs och begrunda! Nytt för i år är att det finns en skolplan för hela mandatperioden, men det var vi överens om redan förra året.
Ett positivt svar, på en motion om Kulturskola redan från skolstart (Jonathan Olssons) … därefter beslut, nödvändiga efter regeländringar för kommunens fristående förskolor.

OCH när allt detta är grundligt läst åker jag till Åre på partistämma på onsdag … en annorlunda stämma eftersom vi ska välja ny partiledare! Kan avslöja en hemlighet, jag har köpt en present till ”henne”! Vi alla ombud kommer att jobba i Kommittéer, jag har valt ”Infrastruktur och transporter” och vi har att gå igenom nästan 30 motioner.
Man kan säga att den samlande rubriken för alla motioner är ”Hela Sverige ska leva” … i luften, på marken och på vattnet …

Hoppas kunna blogga från stämman …

Inga kommentarer: