onsdag 3 oktober 2012

Censurerad demokrati ... !

I går damp det ner ett protokoll i min brevlåda, från Barn- och utbildningsnämnden. Eftersom jag ställt frågor på nämnden, var det intressant hur svaren hade formulerats i protokollet … som är justerat av förra ordföranden och den nytillträdda.

Döm om min förvåning när mitt yrkande på att ”Övriga frågor” skulle upp på dagordningen … inte fanns med. Inte kan man då heller läsa någon stans i protokollet vilka frågor jag hade.
FRÅN TIDIGARE BLOGG: ”Så hade jag några frågor … Vad konkret har samarbetet med Högskolan varit? … ja, jag fick svar, men inga elever har besökt eller vi har haft besök från Högskolan. Vi får se resultatet av det som görs så småningom.
Sen var det de´ där med majoritetens 2-miljonerstillskott, som sänkt barnantalet i förskolans grupper. Jag frågade om gruppstorlek och hur de två miljonerna använts.

En sammanfattning är: Pengarna användes för att starta förskolan Skogsbäcken, i en paviljong på Dansutskolans gård, i januari. I augusti sänkte man sen barnantalet i grupperna med ett barn, på alla förskolor utom på förskolan Björkbacken … där man har en speciallösning. Så nu har vi i Gnesta kommun … 15 barn på (1-3 år) … 19 barn på (1-5 år) och 21 barn på (3-5 år)

Jag undrade hur det skulle bli med Familjecentralen nu när Landstingsfastigheter lagt ut huset vi tänkte hyra lokal i, till försäljning. Ingen hade hört att fastigheten låg ute …!
Och svar fick jag på en annan fråga, att paviljongen ”Skogsbäcken” ska flyttas eftersom den inte har något bygglov på skolgården i Dansut …”

I protokollet finns svaren, med korta rubriker, under Förvaltningschefen informerar … Så frågorna som vi från oppositionen hade på nämndmötet … togs inte med.

Utan majoriteten valde att baka in frågorna i informationen, jo … man kan se att det är ”Svar på frågor”. Vilka frågor? Från vem? Här kan jag bara läsa ”svaren”! …. …Man kan ju bara värdera svaret om man vet frågan!

Och här kommer dagens fortsättning …

 ”Barnens lokaler får underkänt” … är rubriken i Södermanlands Nyheter.

I artikeln finns statusen på förskolan Skogsbäcken, där ny förskola öppnades i januari! … för att den nuvarande majoriteten skulle kunna sänka antalet barn i barngrupperna i augusti.

En konsultrapport konstaterar. ”Samtidigt måste den barack som rymmer Skogsbäckens förskola på Dansutskolans skolgård flyttas och rustas upp om den ska användas framöver.
Konsultfirman pekar på 2,8 miljoner kronor i kostnader för att flytta den och byta ut värmesystemet så att den uppfyller kraven.
Enligt detaljplanen får paviljongen inte ens stå där den står och det tillfälliga bygglovet har löpt ut.”

Ser i den nuvarande majoritetens Framtidsplan att en ny förskola ska byggas 2014-15, men var ska barnen vara till dess?

Inga kommentarer: